Solutions Architect (Siebel) (4501178541)

Rol Solutions Architect (Siebel) (4501178541)
Locatie Den Haag
Startdatum 2019-04-24 15:41:36
Einddatum
Aantal uren per week Open inzet
Publicatiedatum 2019-04-24
Max. prijs per uur (€) Open tarief
Contactpersoon Michael Blaauw
Uiterste aanbiedingsdatum 01-05-2019
Deze vacature sluit over 5 dagen 07 uur 08 minuten

Vacature omschrijving

De IND is dé toelatingsorganisatie van Nederland. Voor haar taken als uitvoeringsorganisatie voor het vreemdelingenbeleid, en de samenwerking die hiervoor nodig is met ketenpartners, maakt de IND gebruik van een complexe IV- en IT-infrastructuur. De IND heeft zich voor de komende jaren een stevige ambitie gesteld om de informatievoorziening onder architectuur naar ‘next level’ te brengen. De afdeling IV-Ontwikkeling heeft in het realiseren van die ambitie een sleutelrol, en voert deze onder architectuur uit met gebruikmaking van hedendaagse hulpmiddelen en bij deze tijd passende werkwijzen zoals Agile/Scrum. Het succes van de afdeling ligt voor een belangrijk deel in een open aanspreekcultuur waarin een no-nonsense houding, ruimte voor creatief denken, een ruime mate van vakmanschap en materiekennis, humor en relativeringsvermogen essentieel zijn voor het welslagen van in te zetten innovaties, en het voeren van beheer en onderhoud op de informatievoorziening van de IND. Als resultaatgerichte IV Architect draag jij, ook in projectverband, bij aan de technologische vernieuwingen op het gebied van informatievoorziening.

Van deze Architect verwachten wij dat deze:

 • Architecturen beschrijft, deze communiceert en helpt implementeren.
 • Functiemodellen opstelt die vooral bedoeld zijn als algemeen communicatie instrument voor de afstemming met Enterprise Architectuur, de Business, Informatievoorziening en Projecten.
 • Informatiemodellen opstelt, met name bedoeld voor het faciliteren van discussies over data (modellering alsook het beheer) in relatie tot eigenaarschap / bronadministraties.
 • Logische applicatie architecturen opstelt, gericht op het vinden van suboptimale IV en dus verbeterpunten (dit in het kader van de doorontwikkeling van het primair processyteem INDiGO).
 • Modellen en architectuurvisualisaties moeten daarbij gebaseerd zijn op referentiemodellen en notatiestandaarden die binnen de Rijksoverheid als norm gelden.
 • Ook stel je - binnen gedefinieerde en ook te definiëren kaders – projectarchitecturen op of beoordeelt deze, en bewaakt de architectuur en de daaraan ten grondslag liggende principes bij de realisatie van IV-producten. Als Architect ben je ook intermediair tussen Business en IV, tussen Projecten en IV, en werk je mee aan het vormgeven en realiseren van de Enterprise Architectuur van de IND. Je draagt daarmee impliciet bij aan / zorgt voor het onderhouden van het klant- en relatienetwerk, zowel in- als extern.
 • Tot slot speel jij een rol in de kwaliteitsborging van de al ontwikkelde en te ontwikkelen IV-voorzieningen en bij het vastleggen ervan.

Functie-eisen

Eisen:

 • Jouw architecturale skills kunnen bogen op een voorgaande praktische ervaring met minstens vier fasen binnen de volledige Software Development Life Cycle (analyse, ontwerp, ontwikkeling, testen en implementatie).
 • Je hebt ervaring met werken in regelgestuurde omgevingen, en werken bij de Rijksoverheid.
 • Je hebt aantoonbare, gespecialiseerde kennis van modelleertechnieken, -tools en -modellen (waaronder tenminste ArchiMate , UML en Sparx Enterprise Architect).
 • Je hebt ervaring met complexe, service-georiënteerde architecturen.
 • Je hebt brede en diepgaande kennis van een of meerdere onderdelen van het applicatielandschap van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en aantoonbare ervaring in soortgelijke rollen.
 • Je hebt ruime ervaring met een of meerdere van de applicaties in het landschap van het primair processysteem INDiGO (Oracle Siebel CRM, FileNet, ITP, Google, WCC Elise, Be Informed) (10).
 • Academisch denk- en werkniveau, in de richting Bedrijfskunde, WO Bedrijfsinformatie technologie of vergelijkbaar.
 • Kennis Nederlandse taal (schrijven, lezen en lezen), tenminste niveau B.

 

Wensen:

Als persoon:

 • Ben je flexibel, resultaatgericht, nauwkeurig en creatief
 • Getuig je van een hands-on mentaliteit
 • Kan je goed analyseren, plannen en organiseren
 • Ben je omgevings- en organisatiesensitief
 • Beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • Heb je goede sociale vaardigheden (en toepassing daarvan op verschillende niveaus) waardoor je goed kan samenwerken en ben je een echte teamspeler
 • Heb je ervaring met het werken vanuit een adviserende rol, een faciliterende instelling die leidt tot een goede samenwerking, en ben je ook in staat om waar nodig onderbouwd "nee" te zeggen
 • Heb je het vermogen om draagvlak te creëren en mensen te verbinden
 • Ben je een vaardige netwerker en kan je verwachtingen managen en beïnvloeden
 • Je weet te overtuigen door je persoonlijkheid.
 • Je kent de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en de Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) en weet hoe deze aan te wenden en toe te passen.
 • Je hebt ruime kennis van en ervaring met het praktisch toepassen van architectuurraamwerken in het algemeen, en TOGAF in het bijzonder; je bent dan ook TOGAF gecertificeerd.
 • Je hebt aantoonbare, gespecialiseerde kennis van modelleertechnieken, -tools en -modellen (waaronder tenminste ArchiMate , UML en Sparx Enterprise Architect).
 • Je hebt ervaring met complexe, service-georiënteerde architecturen.

 

Competenties: 

 • Analyseren
 • Creativiteit
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid

Heb je een vraag?

Wij staan je graag te woord bij vragen of opmerkingen.

Telefoon:
+31704482060

E-mail:
resource@sql-integrator.nl

Voor leveranciers

Dit is een aanvraag van één van onze opdrachtgevers. Graag zien wij een aanbieding van een gekwalificeerde kandidaat in de vorm van een curriculum vitae tegemoet. Bij de tariefstelling is het belangrijk om het uurtarief op te geven inclusiefeventuele reis- en verblijfskosten en exclusief btw.

Contact