Tester (10101700)

Rol Tester (10101700)
Locatie Den Haag
Startdatum 2019-06-13 10:39:19
Einddatum
Aantal uren per week Open inzet
Publicatiedatum 2019-06-13
Max. prijs per uur (€) Open tarief
Contactpersoon Ravindra Dubar
Uiterste aanbiedingsdatum 20-06-2019
Deze vacature sluit over 3 dagen 16 uur 05 minuten

Vacature omschrijving

Werkzaamheden

 • Het uitvoeren en coördineren van het testproces
 • Begeleidt en realiseert, unit- systeem- en stresstests, en gebruikersacceptatietests.
 • Begeleidt de invoering van informatiesystemen en gebruikers en stelt gebruikersprocedures en handleidingen op.
 • Stelt rapportages op en wijzigingsvoorstellen naar aanleiding van testresultaten.

 

Voorbereiden en afronden van testtrajecten

 •  Levert een eind-adviesrapport.
 •  Voert adviesgesprekken met opdrachtgever.
 •  Evalueert het testproces bij afronding van testtrajecten.
 •  Verzorgt de overdracht van de produkten aan beheer.

 

Nauwkeurig uitvoeren van testwerkzaamheden

 •  Analyseert en registreert resultaten van afzonderlijke testactiviteiten.
 •  Voert testwerkzaamheden onder tijdsdruk uit en bewaakt de uitvoering van noodzakelijke werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het leveren van software die voldoet aan de vooraf gestelde wensen en eisen.
 •  Onderkent, en anticipeert op, en rapporteert over productrisico's.
 •  Stelt op en bewaakt de testvoorschriften.
 •  Is voorzitter van werkoverleg testen.
 •  Verricht onderzoek naar en geeft advies over de toepasbaarheid van nieuwe (versies van) testmethodiek en het gebruik van datasets en anonimiseren data, en indien noodzakelijk, implementatie van een testbevindingentool.
 •  Adviseert en ondersteunt bij de toepassing van testtechnieken
 •  Draagt kennis over aan de organisatie van de aanbestedende diensten.
 •  Werkt volgens de bouw- en beheerrichtlijnen en documentatiestandaards van de aanbestedende diensten.

 

Het leveren van bijdragen aan projecten.

 •  Neemt deel aan relevante (project)overlegvormen, intern en extern met leveranciers, vertegenwoordigt daarbij de aanbestedende diensten, en draagt hierbij het beleid en beheer van de organisatie uit.
 •  Draagt bij aan de uitvoering en implementatie van vastgesteld beleid.
 •  Voert kwaliteitscontroles uit op projectprodukten.
 •  Levert expertise in projecten en op ad-hoc basis waar nodig.
 •  Adviseert projectmanagers over het testproces.
 •  Participeert in projectevaluaties specifiek gericht op de effectiviteit van de testinspanning en testresultaten.

Functie-eisen

Funtie eisen (vereiste kennis, vaardigheden, competenties): Ervaring verplicht

 •  Ervaring met grote complexe organisaties, op gebied van ICT, en ICT processen, infrastructuur, applicaties en informatiesystemen vergelijkbaar met de aanbestedende diensten.
 •  Ervaring met een of meerdere van de applicaties in het ICT landschap van de aanbestedende diensten. (SAP, Progress FileNet, ITP, WCC Elise, Be Informed, Siebel CRM, Oracle SOA Suite) enzovoort.
 •  Kennis van informatiesystemen, applicatiemanagement en het testen in (externe) ketens.
 •  Ervaring met bij de aanbestedende diensten in gebruik zijnde relevante platforms, softwareprodukten, programmeertalen, methodieken en standaards (specifiek op het gebied van testen).
 •  Ervaring met softwareprodukten op het gebied van (geautomatiseerd) testen (zoals Oracle ATS enzovoort).
 •  Ervaring met het opstellen van technische documentatie.
 •  Ervaring met performanceanalyse en –tuning.

 

Kennis verplicht

 •  Kennis van bij de aanbestedende diensten in gebruik zijnde relevante platforms, softwareprodukten, programmeertalen, ontwerptechnieken, methodieken en standaards.
 •  Kennis van testmanagement methodieken (zoals Tmap).
 •  Kennis van relevante beheermethodieken (BiSL, ASL, ITIL enzovoort).
 •  Beschikt over relevante certificering binnen het vakgebied (NEXT test engineer certificering).
 •  Kennis van Service Georiënteerde Architecturen, (koppelingen) Overheid Basisregistraties, technisch koppelen m.n. ebMS, SOAP, UI Enterprise Service Bus o.b.v.WSO2, XML schema’s en berichtenuitwisseling, gegevensmodellering en applicatie integratie.
 •  Ervaring met softwareprodukten op het gebied van (geautomatiseerd) testen (zoals Oracle ATS enzovoort).

 

Kennis voorkeur

 •  Kennis van projectmanagementmethodieken zoals Prince2.
 •  Kennis van kwaliteitszorg.

 

Competenties algemeen

 •  Accuratesse (2)
 •  Analyserend (3)
 •  Oordeelsvorming (21)
 •  Plannen en Organiseren (23)
 •  Resultaatgerichtheid (25)
 •  Sensitiviteit Organisatie (29) 
 •  Vasthoudendheid (33)

Heb je een vraag?

Wij staan je graag te woord bij vragen of opmerkingen.

Telefoon:
+31704482060

E-mail:
resource@sql-integrator.nl

Voor leveranciers

Dit is een aanvraag van één van onze opdrachtgevers. Graag zien wij een aanbieding van een gekwalificeerde kandidaat in de vorm van een curriculum vitae tegemoet. Bij de tariefstelling is het belangrijk om het uurtarief op te geven inclusiefeventuele reis- en verblijfskosten en exclusief btw.

Contact