Business Analist (10101694)

Rol Business Analist (10101694)
Locatie
Startdatum 2019-06-12 17:16:36
Einddatum
Aantal uren per week Open inzet
Publicatiedatum 2019-06-12
Max. prijs per uur (€) Open tarief
Contactpersoon Ravindra Dubar
Uiterste aanbiedingsdatum 20-06-2019
Deze vacature sluit over 3 dagen 16 uur 05 minuten

Vacature omschrijving

Werkzaamheden

 • Het verrichten van Informatie Analyse
 •  Analyseert, modelleert, visualiseert en legt processen en systemen vast.
 •  Voert zelfstandig definitiestudies uit en stelt basisontwerpen op.
 •  Stelt zelfstandig functionele requirements en ontwerpen op, onderhoudt en documenteert deze.
 •  Adviseert bij het formuleren van informatiebehoeften en systeemvereisten.
 •  Ontwerpt prototypen met behulp van geautomatiseerde tools.
 •  Definieert en specificeert functies, hun kenmerken en hun onderlinge relaties met de omgeving en met hun onderlinge samenhang.
 •  Analyseert, beschrijft en onderhoudt functionele specificaties van elke te automatiseren informatiefunctie.
 •  Bewaakt de de kwaliteit van de requirements analyses en functionele ontwerpen.
 • Toetst specificaties op volledigheid, duidelijkheid en consistentie.
 •  Ontwerpt en documenteert een (onderdeel van een) informatiesysteem.
 •  Produceert plan van aanpak voor conversie van oud naar nieuw systeem.
 •  Analyseert en modelleert de informtie behoeften vanuit samengestelde en ingewikkelde bedrijfsprocessen.
 •  Vertaalt besturingsvraagstukken naar hoogwaardige (ICT-)oplossingen en voort haalbaarheidsstudies uit.
 •  Realiseert workshops met project- en enterprise architect(en) en stakeholders
 •  Voert proces- en informatieanalyse uit.
 •  Bewaakt de integriteit van de oplossing.
 •  Stuurt externe leveranciers aan voor de bouw van de software componenten.
 •  Legt en onderhoudt contacten met voor de eigen organisatie relevante personen en organisaties en werkt samen met adviseurs en architecten.
 •  Voert impact- en risico analyses uit en analyseert en onderzoekt innovaties in relatie tot de organisatie en de ict infrastructuur.
 •  Onderhouden en ontwikkelt ICT relevante vakgebieden gerelateerd aan de aanbestedende diensten.
 •  Draagt kennis over aan de organisatie van de aanbestedende diensten.
 •  Werkt volgens de bouw- en beheerrichtlijnen en documentatiestandaards van de aanbestedende diensten.

Het leveren van bijdragen aan projecten.

 •  Draagt bij aan de uitvoering en implementatie van vastgesteld beleid.
 •  Voert kwaliteitscontroles uit op projectprodukten.
 •  Draagt kennis over aan de organisatie.

Functie-eisen

Eisen:

 •  Ervaring met grote complexe organisaties, op gebied van ICT, en ICT processen, infrastructuur, applicaties en informatiesystemen vergelijkbaar met de aanbestedende diensten.
 •  Ervaring met een of meerdere van de applicaties in het ICT landschap van de aanbestedende diensten. (SAP, Progress, Filenet, ITP, WCC Elise, Be Informed, Siebel CRM, Oracle SOA Suite) enzovoort.
 •  Ervaring met bij de aanbestedende diensten in gebruik zijnde relevante platforms, softwareprodukten, programmeertalen, methodieken en standaards.
 •  Ervaring met architecturen voor de uitwisseling van organisatieoverstijgende informatie (Keten Informatisering. Elektronische Berichten Verkeer).
 •  Ervaring met het opstellen van basis-, functionele ontwerpen, definitiestudies, logische gegevensmodellen.
 •  Ervaring met het SMART opstellen van requirements en het prioriteren hiervan volgens MosCoW.
 •  Ervaring binnen complexe (waterval / iteratieve) systeemontwikkel omgevingen en ontwikkelmethoden.
 •  Kennis van bij de aanbestedende diensten in gebruik zijnde relevante platforms, softwareprodukten, programmeertalen, ontwerptechnieken, methodieken en standaards. (specifiek op het gebied van systeemontwikkeling en relevante databasemanagementsystemen en ontwikkelomgevingen)
 •  Kennis van relevante beheermethodieken (BiSL, ASL, ITIL enzovoort).
 •  Kennis van technische en functionele migraties, dataconversies, data-integratie en datakwaliteit
 •  Kennis van Service Georiënteerde Architecturen, (koppelingen) Overheid Basisregistraties, technisch koppelen m.n. ebMS, SOAP, UI Enterprise Service Bus o.b.v.WSO2, XML schema’s en berichtenuitwisseling, gegevensmodellering en applicatie integratie.
 • Kennis van ontwikkelmethodieken (Waterval / Agile / Scrum enzovoort).

 

Wensen

 •  kennis van architectuurmodellen en principes (Marij, Nora, TOGAF enzovoort).
 •  Kennis van Informatiebeveiliging (ISO/IEC 27002).
 •  Kennis van projectmanagementmethodieken zoals Prince2.

Heb je een vraag?

Wij staan je graag te woord bij vragen of opmerkingen.

Telefoon:
+31704482060

E-mail:
resource@sql-integrator.nl

Voor leveranciers

Dit is een aanvraag van één van onze opdrachtgevers. Graag zien wij een aanbieding van een gekwalificeerde kandidaat in de vorm van een curriculum vitae tegemoet. Bij de tariefstelling is het belangrijk om het uurtarief op te geven inclusiefeventuele reis- en verblijfskosten en exclusief btw.

Contact