ICT Adviseur Servicedesk (10101699)

Rol ICT Adviseur Servicedesk (10101699)
Locatie Den Haag
Startdatum 2019-06-13 19:21:38
Einddatum
Aantal uren per week Open inzet
Publicatiedatum 2019-06-13
Max. prijs per uur (€) Open tarief
Contactpersoon Sjierien Ibrahim
Uiterste aanbiedingsdatum 21-06-2019
Deze vacature sluit over 4 dagen 16 uur 05 minuten

Vacature omschrijving

Het onderhouden en verder ontwikkelen van ICT relevante vakgebieden gerelateerd aan de aanbestedende diensten. - Is tactisch / strategisch georiënteerd. - Signaleert en inventariseert relevante ontwikkelingen in het eigen vakgebied. - Overlegt en adviseert over de verbetering van de bedrijfsvoering op basis van onderzoek, analyses en evaluaties. - Onderhoudt het tactisch beleid en draagt zorg voor de vertaling naar operationele werkinstructies / baselines. - Administreert afwijkingen van het beleid zorgvuldig na uitvoering van gedegen risico analyses.

- Stelt procedures en normen op voor de bedrijfsvoering. - Ontwikkelt in overleg met de organisatie beleid en plannen met betrekking tot (dit deelgebied) van de informatievoorziening. - Voert audits uit, geeft voorlichting en instructies aan gebruikers. - Verricht externe marktverkenning, productverkenning en onderhoudt de benodigde contacten in- en extern. (leveranciers, de justitieketen, en kleine vreemdelingenketen enzovoort). - Verbindt meerdere adviesprocessen en realiseert integrale adviesprodukten en/of levert vanuit de expertrol specialistische adviezen. Het adviseren en ondersteunen van de lijn op het gebied van relevante ICT vakgebieden.

- Bewaakt architectuur en standaarden. - Geeft advies binnen het eigen vakgebied en of architectuur. - Bereidt investeringsbeslissingen voor. - Geeft second-opinions op investeringsbeslissingen en projectvoorstellen. - Maakt voorstellen en ontwerpen op basis van inhoudelijke expertise. - Stelt mede op en borgt aanvullende ICT beleidskaders betreffende methoden, technieken en - kwaliteit en beveiliging. - Adviseert over en stelt beschikbaar kwaliteitsondersteunende (geautomatiseerde) hulpmiddelen. - Voert impact- en risico analyses uit en analyseert en onderzoekt innovaties in relatie tot de organisatie.

- Stelt procedures en normen op voor de beveiliging en van de informatievoorziening en het voldoen aan de wettelijke richtlijnen binnen de organisatie. - Levert ondersteuning bij het opstellen van het jaarplan, op basis van assessments, audits en ontwikkelingen in het vakgebied en zorgt voor de uitvoering daarvan. - Ontwikkelt in overleg met de organisatie beleid en plannen met betrekking tot waarborging van het beleid binnen het eigen vakgebied. - Onderhoud van normenkaders, het initiëren en (ondersteunen) uitvoeren van risicoanalyses. - Draagt kennis over aan de organisatie van de aanbestedende diensten.

- Werkt volgens de bouw- en beheerrichtlijnen en documentatiestandaards van de aanbestedende diensten. Het leveren van bijdragen aan projecten. - Draagt bij aan de uitvoering en implementatie van vastgesteld beleid. - Coördineert kwaliteitsverhogende projecten. - Stelt projectplannen op en voert deze als projectleider uit. - Geeft leiding aan een team van uitvoerenden. - Voert kwaliteitscontroles uit op projectprodukten. - Neemt deel aan relevante (project)overlegvormen, in- en extern met leveranciers, de justitieketen, en vertegenwoordigt daarbij de aanbestedende diensten, en draagt hierbij het beleid en beheer van de organisatie uit.

Functie-eisen

Funtie eisen (vereiste kennis, vaardigheden, competenties):

Ervaring verplicht - Ervaring met grote complexe organisaties, op gebied van ICT, en ICT processen, applicaties en informatiesystemen vergelijkbaar met de aanbestedende diensten.
- Ervaring met het het adviesproces en het realiseren van adviesprodukten.
 Ervaring met architecturen voor de uitwisseling van organisatieoverstijgend informatie (Keten Informatisering. Elektronisch Berichten Verkeer).

Kennis verplicht

- Kennis van een of meerdere van de applicaties in het ICT landschap van de aanbestedende diensten. (SAP, Progress, Filenet, ITP, WCC Elise, Be Informed, Siebel CRM, Oracle SOA Suite, Corsa) enzovoort.
- Kennis van bij de aanbestedende diensten in gebruik zijnde relevante platforms, softwareprodukten, programmeertalen, ontwerptechnieken, methodieken en standaards.
- Beschikt over relevante certificering binnen het vakgebied
- Kennis van adviesprodukten (w.o. Uitvoeringstoets (UT), Bedrijfs Informatie Analyse (BIA), Informatie Analyse (IA) en Requirements Analyse (RA)).
- Kennis van relevante beheermethodieken (zoals BiSL, ASL, ITIL enzovoort).
- kennis van Informatiebeveiliging. Kennis voorkeur - Kennis van architectuurmodellen en principes (Marij, Nora, TOGAF enzovoort). - Kennis van Lean (IT).
- Kennis van kwaliteitsmanagement.
- Kennis van Service Georiënteerde Architecturen.

Competenties algemeen
- Aanpassingsvermogen (1) - Innovatief Handelen (11) - Oordeelsvorming (21) - Resultaatgerichtheid (25) - Samenwerken (26) - Organisatie sensitiviteit (29) - Stressbestendigheid (30)

Heb je een vraag?

Wij staan je graag te woord bij vragen of opmerkingen.

Telefoon:
+31704482060

E-mail:
resource@sql-integrator.nl

Voor leveranciers

Dit is een aanvraag van één van onze opdrachtgevers. Graag zien wij een aanbieding van een gekwalificeerde kandidaat in de vorm van een curriculum vitae tegemoet. Bij de tariefstelling is het belangrijk om het uurtarief op te geven inclusiefeventuele reis- en verblijfskosten en exclusief btw.

Contact